Son derece karakteristik bir kokusu olan ozonun (O3) yararları ilk kez 1840 yılında İsviçre’de Almankimyacı Christian Fredrick Schönbein tarafından keşfedilmiştir. 1903-1906 yılları arasında Amerika’da bitkiler için su arıtımı alanında kullanılan ozon, 1940’larda içme suyu arıtımında kullanılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ozon üretiminin kolay ve nispeten ucuz olmasına paralel olarak kullanım alanları artmıştır

 Gıda işleme ve suların dezenfeksiyonunda Avrupa’da yıllardır kullanılmasına rağmen ozonun Amerikan gıda endüstrisinde kullanımına Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ancak 2001 yılında izin vermiştir

 Günümüzde ozon gıda endüstrisinde; yüzey hijyeni, ekipman dezenfeksiyonu ve atık suların yeniden değerlendirilmesinde başarı ile kullanılırken  ayrıca akvaryum, yüzme havuzu, soğutma suları, hastane su sistemlerinin dezenfeksiyonu ile tıp ve diş hekimliği gibi farklı alanlarda da ozon yaygın olarak kullanılmaktadır

   

Facebook IconYouTube Icon